„Policjant, który mi pomógł” – zgłoś kandydaturę w konkursie

0
124

Rozpoczął się konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Do 31 maja można zgłaszać kandydatury policjantów do 12. edycji konkursu, którego pomysłodawcą jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 r, a chodzi o wyróżnienie tych funkcjonariuszy, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Podczas dotychczasowych jedenastu edycji wyłoniono 55 laureatów. Byli to funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną.

Kandydatów mogą zgłaszać osoby indywidualne, instytucje lub organizacje. Laureatów konkursu wybiera Kapituła. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: „Niebieska  Linia”, 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.

12. edycja konkursu objęta jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, a uroczystość wręczenia wyróżnień zostanie wpisana w Centralne Obchody Święta Policji.