19 dni przeciwko przemocy – spis wydarzeń

0
159

Nieprzerwanie do 1 listopada trwa w Tychach kampania społeczna „19 dni”, która stara się przeciwdziałać przemocy rówieśniczej.  Jej koordynatorka Agnieszka Kijas, wciąż stara się zaangażować jak najwięcej podmiotów do wzięcia udziału. Aktualny harmonogram wszystkich wydarzeń zamieszczamy poniżej.

SPEKTAKL TEATRALNY: „DZIÓB W DZIÓB”

termin: 9 listopada 2018/ godz.: 10:00/ Czas trwania około 1,5 h

Teatr Mały w Tychach

Reżyseria: Paweł Drzewiecki

Chęć udziału w spektaklu „Dziób w dziób” wyraziło 14 szkół:

SP 36
SP 17
SP 3
SP 40
SP 19
SP 11
SP 13
ZSP nr 2
SP 10
SP I
SP 24
ZSS 8
SP 5
SP 22

To wzruszająca opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości i przynależności, która rozgrywa się w przestrzeni jednego z miejskich blokowisk. Przejmująca historia małego wróbla Przemka, który szuka akceptacji, przyjaźni i swojego miejsca „na dzielni” wśród zaślepionej pragnieniem władzy subkultury gołębi. W historię zamieszana jest również kotka, odwieczny wróg ptaków, która w głębi duszy, tak jak i Przemek, czuje się samotna i odtrącona przez inne zwierzęta zamieszkujące sąsiedztwo.

Przedstawienie adresowane jest zarówno do publiczności dziecięcej (klasy IV-VI SP i starsi), młodzieży i dorosłych. Dramat został nagrodzony w 24. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

SPEKTAKL TEATRALNY: „NA PROGU” z udziałem aktorów i młodzieży szkolnej

termin: 9 listopada 2018/ godz.: 11:30/ Czas trwania około 30 min

Teatr Mały w Tychach

Reżyseria: Sławomir Żukowski

Studio Teatr Test z Warszawy jest producentem Projektu „Na progu”, który prowadzi od kilku lat, w wielu polskich miastach. Na użytek naszej kampanii powstał niesamowity scenariusz w oparciu o prawdziwe historie młodych ludzi, stojących na progu swojej dojrzałości. Dziś uczeń musi odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania związane z sensem świata, w którym przyszło mu funkcjonować, musi zrozumieć relacje łączące go z własnymi rodzicami – z ludźmi, którzy powołali go do życia, a nie zawsze wiedzą, co dalej z tym problemem, własnego rodzicielstwa, macierzyństwa, ojcostwa zrobić.

Teatr jest zwierciadłem świata, jak twierdzi wielki William Szekspir, odbija go, wyostrza problemy, koncentruje na nich uwagę widza. Pozwala zauważyć to, co nam umyka na co dzień, pozwala dostrzec istotę problemów, które mogą doprowadzić do tragedii. Naszym, ludzkim obowiązkiem jest nie dopuścić do tego. Kiedy ginie jeden człowiek – ginie świat, w którym i my mamy swój udział.

To co zaprezentujemy Państwu będzie w części efektem naszych prac warsztatowych z nastolatkami – zatem młodzież i aktorzy staną razem na scenie. Reżyserem projektu jest Sławomir Żukowski. Oto Teatr – oto MY. AKTORZY.

KOMENDA MIEJSKIEJ POLICJI W TYCHACH – WARSZTATY

Osoba prowadząca: sierż. szt. Agnieszka Semik
Specjalista Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

 

14 listopada 2018r. w Zespole Szkół nr 7 w Tychach przy ul. Browarowej 1a (termin już jest umówiony z przedstawicielami szkoły)
16 listopada 2018r. w Zespole Szkół nr 6 w Tychach przy al. Piłsudskiego 10 (termin już jest umówiony z przedstawicielami szkoły)
ETIUDA TEATRALNA: NIE BÓJ SIĘ – POWIEDZ „NIE”

Wstępny termin: 16 listopada 2018/ godz.: 12:00/

Czas trwania około 20 min

Pasaż Kultury Andromeda

Zaproszone szkoły:

SP 3
SP 11
SP 1
Przedszkole nr 8 ,, Zielony Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi oraz Zespół Szkół nr 6 w Tychach pragną przystąpić do kampanii -19 DNI PRZECIWKO KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY. Nasze uczestnictwo podkreślimy przygotowując wspólnie etiudę teatralną- Nie bój się – powiedz ,,Nie”. Zdajemy sobie sprawę z wyzwania łączącego grupy wiekowe – dzieci młodzież ze szkoły ponadgimnazjalnej, ale przemawia przez nas wieloletnie doświadczenie w realizacji wielu wspólnych programów i projektów m.in. School and Heath Education, Adopcja Serc, Śląska Szkół Promująca Zdrowie czy PoczytajMy. Żywimy zatem nadzieję, iż efekt naszej współpracy będzie twórczy i ekspresyjny.

 

SZKOLENIE KRAV MAGI

KRAV MAGA to przede wszystkim sztuka samoobrony. Na szkoleniu poruszone zostaną tematy z zakresu podstawowych procedur bezpieczeństwa w kontekście coraz częściej występującej agresji między-rówieśniczej, problemy typu złapanie za koszulkę, próbę uderzenia w twarz czy duszenie przedramieniem. Całość szkolenia jest oparta na wieloletnich doświadczeniach w pracy z dziećmi i młodzieżą kadry instruktorskiej i jest w pełni bezpieczna dla uczestników.

Szkolenie jest dedykowane głównie dla grupy wiekowej powyżej 12 roku życia. Dzieci i młodzież w grupach około 30 osobowych będą aktywnie brały udział w szkoleniu.

Propozycja to trzy bloki zajęć po 45 min każdy (jedna godzina lekcyjna).  Najczęściej przeznaczana jest na te zajęcia lekcja W-F.

Szkoły, w których zostanie przeprowadzony program
– 5 listopada III Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Tychach

– 7 listopada Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach

– 8 listopada  Zespół Szkół Nr 5 w Tychach

– 13 listopada SP nr 36 w Tychach im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach
– 14 listopada  Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tychach
– 15 listopada  Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im. M.Kopernika w Tychach

Szkoleniowcy pracują od godz. 8:50 do 11:30. Propozycja to trzy bloki zajęć po 45 min każdy (jedna godzina lekcyjna).  Najczęściej przeznaczana jest na te zajęcia lekcja W-F.

 

PRAWO DLA NASTOLATKÓW W PIGUŁCE

Warsztaty dla dzieci w wieku 13-16 roku życia / grupy ok. 30 osób/ czas trwania 2h lekcyjne

Szkoły, w których zostanie przeprowadzony program:

7 listopada 9:45-11:20 SP nr 5 z oddziałami integracyjnymi
8 listopada SP 17 – 9:00 do 9:40 – I grupa
8 listopada godz.: 11:00 -14:50 Zespół Szkół nr 2 – 2 klasy technikum
9 listopada STO Tychy (termin  ustalony indywidualnie z panią adwokat)
Szkolenie ma na celu ukazanie jak zmienia się odpowiedzialność karna i cywilna po ukończeniu 13, 15 i 17  roku życia. Jakie konsekwencje może przynieść zachowanie młodzieży? Za co może nastolatek odpowiadać? Poruszona zostanie też kwestia obrony swoich praw na gruncie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także na gruncie Kodeksu karnego i Prawa o adwokaturze. Planowane jest też wyświetlenie krótkiego filmu związanego z tematyką.

Prowadzenie: adwokat Katarzyna Pastuszka-Gołębiowska

ZAJĘCIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Zajęcia dedykowane do wskazanych przez poradnię szkół i przedszkoli. Poradnia jest w kontakcie z placówkami (indywidualne ustalanie godzin).

Zajęcia „Rozpoznaję -reaguję- przemoc wymaga reakcji”
prowadzi: Lucyna Kubecko.

Zajęcia mają głównie na celu wzmocnienie i uaktywnienie tych, którzy są świadkami przemocy, aby rozpoznali, że  dzieje się coś niewłaściwego, mieli siłę zareagować i wiedzieli jak to zrobić, gdyż ofiara jest zastraszona a sprawca nie ma interesu aby zatrzymać dysfunkcjonalne zachowania. Będą zawierały elementy treningu pewności siebie ( podnoszenie poczucia własnej wartości, asertywności, budowania relacji).

8 LISTOPADA SP 19 Tychy

15 LISTOPADA SP 36 Tychy

Zajęcia psychoedukacyjne ,,Gry i zabawy przeciwko agresji ” prowadzone będą w klasach młodszych

Prowadzenie: Joanna Kośmińska

9 LISTOPADA SP 22 Tychy
14 LISTOPADA SP 10 Tychy

Cele:nabywanie umiejętności jak za pomocą ruchu rozładować zachowania agresywne
integracja zespołu klasowego
trening panowania nad sobą i przezwyciężania zachowań niezgodnych z ustalonymi normami i regułami

Zajęcia psychoedukacyjne ,,Mam moc nie stosuję przemocy ” prowadzone będą w klasach starszych

Prowadzenie: Joanna Kośmińska

7 LISTOPADA SP 9 Tychy
16 LISTOPADA SP 13 Tychy

Cele: przestrzeganie ustalonych norm i zasad
dostrzeganie zachowań wiązanych z przemocą i nazywanie ich
rozwijanie refleksyjności i krytycznego spojrzenia na samego siebie
specjalista psychologii kryzysu-interwent kryzysowy, pedagog, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach. Jeżeli personalia nie są potrzebne to rozumiem  że zajęcia prowadzimy  ogólnie jako pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach .
PRZEDSZKOLA

„Kiedy się złoszczę nie krzywdzę”

Prowadzenie: Anna Krzystyniak i Joanna Gajda Dziuba

Zajęcia warsztatowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. Celem zajęć jest nauczenie dzieci jak bezpiecznie mogą wyrażać złość. Zajęcia prowadzone metodą warsztatową mają uświadomić że, mamy prawo do przeżywania złości  natomiast nie ma zgody na destrukcyjne zachowania pod jej wpływem. Gdy przeżywamy złość nie krzywdzimy innych.

Zajęcia będą przeprowadzone w następujących przedszkolach:

P-1,  P-3, P-29 7 listopada
P-8, P-10, P-11 14 listopada

BAJKI TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI

5 listopada SP 24 – godz. do ustalenia, szkoła jest w kontakcie z panią Izabelą Ptak
9 listopada SP 40        8:30 – ustalono z szkołą
13 listopada SP 19      8:45 – ustalono ze szkołą
6 LISTOPADA SP 22    8:55 – 9;40
7 LISTPOADA SP 5      8:50 – 9:35
„To ty trzymasz kierownicę” 15 LISTOPADA Mediateka – godz. 10:00

Prowadzenie: Michał Kasperczyk ze stowarzyszenia NOL TYCHY– zapalony społecznik, rowerzysta a przy tym Radny Miasta Tychy.

Zaproszone szkoły:

STO Tychy
SP 19 Tychy
SP 13 Tychy
SP 9 Tychy

Zajęcia z treningu autogennego Schulza

Trening polega na oddziaływaniu na własny organizm i życie psychiczne poprzez wyzwalanie odprężania i koncentracji oraz stosowanie autosugestii. Wspomniane działania zmierzają do stopniowego, świadomie ukierunkowanego opanowania ciała: odczuwania ciężaru poszczególnych części ciała, aby w konsekwencji uzyskać stan wewnętrznego odprężenia, spokoju, a także kontroli emocji, opanowania ich oraz nauki koncentracji.  Zajęcia prowadzi: fizjoterapeuta w SMS Fizjo-Active Michał Szuplak

 

8 LISTOPADA godz. 11:50     SP 37

15 LISTPOADA godz. 12:40   SP 10

 

DODATKOWO:

w okresie 1 do 19 listopada pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej zapraszają do skorzystania z porad w  ramach „ Dni Otwartych Ośrodka”. Od poniedziałku do czwartku 08:00 do 17:00, a w piątek od 08:00-15:00. Będzie można porozmawiać z psychologiem i pracownikiem socjalnym. Oferujemy pomoc osobom mającym trudności w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych lub doznających jakichkolwiek form przemocy w rodzinie lub będących w innych kryzysach życiowych. Specjaliści udzielą wsparcia, pomogą szukać rozwiązań trudnej sytuacji, poinformują o miejscach pomocy dostępnych w najbliższej okolicy, udzielą informacji świadkom przemocy, w razie potrzeby podejmą interwencję poprzez bezpośredni kontakt z instytucjami, działającymi w naszym mieście. Jednocześnie warto przypomnieć,  że działa telefon zaufania Tyska
Niebieska Linia – 32 322 70 04.

MEGREZ Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Celem Kampanii jest nauczenie właściwego reagowania na przemoc, budowanie prawidłowych postaw  wśród personelu medycznego oraz pokazanie drogi szukania pomocy w sytuacji przemocy. Włączając się w Kampanię MEGREZ Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny zaprasza na:

DYŻUR PSYCHOLOGA

19  godzinny dyżur telefoniczny

psychologa Pani mgr Moniki Machura

Poniedziałek 5  listopada od 12.00 do 14.00

Wtorek 6 listopada od 8.00 do 10.00

Środa 7 listopada od 12.00 do 14.00

Czwartek 8 listopada od 8.00 do 10.00

Piątek 9 listopada od 12.00 do 14.00

Wtorek 13 listopada od 8.00 do 10.00

Środa 14 listopada od 12.00 do 14.00

Czwartek 15 listopada od 8.00 do 10.00

Piątek 16 listopada od 12.00 do 14.00

Poniedziałek  19 listopada od 8.00 do 9.00

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 32/ 32 55 299

wszystkie osoby stykające się z przemocą i potrzebujące pomocy.

 

SZKOLENIE W PONIEDZIAŁEK

19 listopada 2018 roku o godzinie 11.00

w Sali Szkoły Rodzenia, które poprowadzi  psycholog Pani mgr Eliza Cieślikowska na temat: „ROLA OCHRONY ZDROWIA W ZAPOBIEGANIU PRZEMOCY”.

Zapraszamy personel medyczny poradni i szpitali: lekarzy POZ, lekarzy Izby Przyjęć, pielęgniarki i położne środowiskowe,  pielęgniarki i położne pracujące w szpitalach, ratowników medycznych, opiekunów medycznych.