Dyskusja nad projektem zagospodarowania przestrzeni

0
513

Projekt planu zagospodarowania przestrzeni dla obszaru przy ul. ul. Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko, wyłożony będzie do publicznego wglądu od 24 lipca do 22 sierpnia w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy.

Dodatkowo zaplanowano dyskusję publiczną nt. przyjętych rozwiązań, która odbędzie się 26 lipca w siedzibie Urzędu, na I pietrze w sali 101 o godz. 17. Każdy mieszkaniec może wnosić uwagi do projektu w terminie do 5 września. Można je złożyć w formie tradycyjnego listu do Prezydenta Miasta Tychy na adres al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, podając imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, a także adres i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, jak też w formie elektronicznej opatrując email bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wysyłając na adres: urbanistyka@umtychy.pl,

Plan zagospodarowania dostępny będzie również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy

Zebrane uwagi zostaną przeanalizowane przez zespół projektowy i rozpatrzone przez Prezydenta Miasta w formie Zarządzenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki przez cały okres trwania wyłożenia. Odpowiedzą również na wszystkie Państwa pytania pod numerami: (32) 776-37-01, (32) 776-37-06.

 

źródło: UM Tychy