Ostatni dzwonek

0
55

Dziś w całej Polsce zakończył się rok szkolny 2017/18. W Tychach właśnie wakacje zaczęło 13 254 uczniów. Jest to liczba łączna wszystkich uczniów wraz z absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, którzy naukę zakończyli 27 kwietnia 2018 r.

W Tychach znajdują się 23 placówki szkół podstawowych do których uczęszcza 8131 uczniów, 14 gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych z 2019 uczniami, w tym 1000 absolwentów. Statystyki szkół ponad gimnazjalnych prezentują się następująco: licea (4) skupiają 1287 uczniów w tym 411 absolwentów, technika (6) liczą 1462 uczniów w tym 329 absolwentów, natomiast do branżowych szkół I st. (4) w tym roku uczestniczyło 317 uczniów w tym 106 absolwentów, wyliczenie zamyka Specjalna Szkoła Przysposobienia do Pracy z liczba uczniów 38.