Tychy uczciły górników z "Wujka"

0
10

13 grudnia w godzinach wieczornych przy górniczej lampce na skraju pierwszego tyskiego osiedla „A” odbyła się uroczystość oficjalnego odsłonięcia i poświęcenia tablicy, upamiętniającej dziewięciu górników – ofiary wydarzeń z pierwszych dni stanu wojennego w kopalni „Wujek”.
W uroczystości udział wzięli zastępcy prezydenta Tychów: Daria Szczepańska i Igor Śmietański, wicemarszałek województwa śląskiego Michał Gramatyka, przedstawiciele Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK „Wujek”, reprezentanci inicjatorów powstania tablicy – tyskich kół Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, radni i delegacje organizacji pozarządowych (Związku Górnośląskiego, Komitetu Obrony Demokracji i innych).
O związkach poległych, rannych i strajkujących na „Wujku” z naszym miastem mówił m.in Jerzy Wartak – jeden z liderów strajku na katowickiej kopalni. Z kolei wiceprezydent Daria Szczepańska, dziękując inicjatorom wmurowania w tym miejscu tablicy poświęconej górnikom, stwierdziła, że „pacyfikacja” nie jest najlepszym słowem do opisania wydarzeń z 16 grudnia 1981 roku. – Spacyfikowano Stocznię Gdańską im. Lenina, spacyfikowano kopalnię „Piast”, spacyfikowano wiele innych zakładów pracy – mówiła do zebranych. – Ale w kopalni „Wujek” doszło do zbrodni! To była największa tragedia i największa zbrodnia tamtego czasu w Polsce.
Po poświęceniu  tablicy przez księży proboszczów Józefa Sołtysa i Janusza Lasoka oraz odmówieniu modlitwy za zmarłych, pod tablicą złożono kwiaty i zapalono znicze. Dziewięć dużych zniczy, symbolizujących dziewięć ofiar tragedii, zapalili górnicy ze Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK „Wujek”.
Tablicę, autorstwa tyskiego rzeźbiarza Tomasza Wenklara, ufundowało Miasto Tychy.