Plan dla Rynku i okolic

0
16

Usunięcie “ruiny” sprzed Teatru Małego, poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Boczna-Bocheńskiego-Hlonda, uatrakcyjnienie przestrzeni Rynku i terenów zielonych oraz budowa nowych miejsc parkingowych – takie postulaty pojawiały się najczęściej podczas konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania dla centralnej części Starych Tychów. Podsumowanie konsultacji i propozycje do projektu planu – to był temat czwartkowego (19.10) spotkania w siedzibie Cechu Rzemiosł.
Na spotkaniu pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Tychy przedstawili podsumowanie marcowych i majowych spotkań z mieszkańcami i konsultacji (raport z konsultacji jest dostępny na stronie umtychy.pl). Mówili też o proponowanych rozwiązaniach, które miałyby znaleźć się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a które byłyby odpowiedzią na zebrane podczas konsultacji wnioski i opinie. Mieszkańcy – w spotkaniu uczestniczyło około 40 osób – zadawali pytania i zgłaszali swoje uwagi do tych propozycji.
Wśród najważniejszych propozycji znalazły się:
– Przedłużenie Rynku w stronę Teatru Małego, połączenie terenów zielonych wokół Potoku Tyskiego z Rynkiem i stworzenie jednej dużej przestrzeni zamkniętej dla ruchu kołowego.
– Zamknięcie ulicy biegnącej wzdłuż zachodniej strony Rynku, zrównanie poziomu ulicy z płytą Rynku (z pozostawieniem z obu stron „kieszeni” na dojazd dla samochodów dostawczych).
– Likwidacja parkingu znajdującego się po południowej stronie płyty Rynku i budowa nowego parkingu po drugiej stronie ul. Braterskiej (pomiędzy Potokiem Tyskim a budynkami wielorodzinnymi i garażami).
– Budowa nowego parkingu wzdłuż ul. Hlonda, naprzeciwko Teatru Małego
– Włączenie działki, na której znajduje się “ruina” do terenów użyteczności publicznej (wiceprezydent Igor Śmietański zapewnił na spotkaniu, że działania zmierzające do przejęcia “ruiny” od prywatnego właściciela, miasto chce zakończyć w ciągu najbliższych dwóch lat).
– Uatrakcyjnienie terenu zielonego nad Potokiem Tyskim
– Zabezpieczenie terenu pod budowę ronda na skrzyżowaniu Boczna-Bocheńskiego-Hlonda.
Znaczna część proponowanych zapisów do miejscowego planu stanowi usankcjonowanie istniejącego stanu zabudowy tej części Starych Tychów, wytycza też ograniczenia dla nowo budowanych obiektów, jeżeli chodzi o powierzchnię zabudowy, wysokość, geometrię dachów itd. Wszystko po to – jak wyjaśniali urzędnicy – by zachować małomiasteczkowy charakter tej części miasta.
Przedstawione na spotkaniu propozycje nie były jeszcze projektem miejscowego planu. Teraz trwa jego opiniowanie i uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami. Gotowy projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu (o terminie poinformujemy wkrótce), wówczas odbędzie się dyskusja publiczna i będzie możliwość formalnego zgłaszania uwag do planu.
Konsultacje społeczne prowadził Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy w ramach programu pn. „Przestrzeń dla partycypacji”, który Miasto Tychy realizuje we współpracy z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacją Napraw Sobie Miasto, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Związkiem Miast Polskich.
Foto: SW
IMG_9849 - Edited (1)