TT: Obchody Dnia Edukacji Narodowej

0
45

W czwartek, 12 października w auli Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawiciele władz miasta dziękowali nauczycielom za ich całoroczną pracę, a najlepszych tyskich pedagogów uhonorowali dorocznymi Nagrodami Prezydenta.
W uroczystości wzięli udział: prezydent Andrzej Dziuba, jego zastępczyni Daria Szczepańska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Konieczna, szefowie nauczycielskich związków zawodowych – Gabriela Stańczyk (ZNP) i Jacek Mrozowski („Solidarność”) oraz liczna grupa dyrektorów, pedagogów i pracowników tyskich szkół i przedszkoli.
Zarówno Andrzej Dziuba, jak i Daria Szczepańska podkreślali rolę kreatywnych nauczycieli w dziele kształtowania młodych umysłów. Doceniali też ich trud wkładany w dostosowanie współczesnej szkoły do aktualnej rzeczywistości. Nie mogło zabraknąć odniesień do reformy systemu oświaty. – Ponad 1,7 miliona złotych kosztowało gminę przygotowanie tej reformy w taki sposób, żeby ona nie była dla Państwa dotkliwa – zapewniała wiceprezydent Szczepańska.
W tym roku prezydent uhonorował 40 nauczycieli i dyrektorów tyskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Stosowne dyplomy (oraz przelewy na konto) otrzymali: Marta Cieślak (Przedszkole nr 9), Maria Konieczna (P nr 14), Monika Janiszewska (P nr 29), Marta Watoła (P nr 30), Bożena Pasternak (SP nr 6), Irena Sitko (ZP nr 7), Elżbieta Reichert (SP nr 10), Anna Kapusta (SP nr 13), Dorota Bączkowka (SP nr 14), Krzysztof Kałucki (SP nr 17), Małgorzata Nowakowska (SP nr 18), Wojciech Majcherowicz (SSP nr 19), Danuta Styczeń (SP nr 22), Danuta Makowiec (SP nr 35), Sylwia Milczarek (SP nr 36), Ewa Zubelewicz (SP nr 40), Teresa Bal (ZS-P nr 2), Iwona Zimnik (ZS-P nr 3), Anna Tomaszewska (Zespół Szkół Muzycznych), Agnieszka Gemborys (I LO), Romana Kuczmińska-Blumska (II LO), Agnieszka Ossowska (ZS nr 1), Barbara Frączek (ZS nr 2), Lidia Szul (ZS nr 4), Agnieszka Thiel (ZS nr 5), Barbara Gawliczek (ZS nr 6), Agnieszka Kasprzyszyn (ZS nr 7), Elżbieta Machura (MDK nr 1), Marzena Goj (P nr 10), Izabela Dziuba (P nr 17), Marianna Niesobska (SP nr 13), Małgorzata Chełchowska (SP nr 14), Dorota Grzesica (SP nr 18), Jacek Baran (SSP nr 19), Joanna Wojtynek (I LO), Natalia Nowak (II LO), Barbara Fatyga (SP nr 11), Agata Olczak (SP nr 36), Adam Niesyto (MDK nr 2) i Danuta Kozak (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).
W czasie uroczystości prezydent wręczył też listy gratulacyjne tym tyskim nauczycielom, którzy docenieni zostali przez MEN i Kuratorium Oświaty. Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali w tym roku: Marzena Nogaj (SP nr 11), Janina Bartos (SP nr 11), Bożena Żyłka (SP nr 11), Jacek Biernacki (SP nr 14), Teresa Byrczek (ZS nr 1), Beata Ostaś-Rupa (ZS nr 1) i Katarzyna Ciupka (ZS nr 2). Z kolei nagrodami Ministra Edukacji Narodowej uhonorowani zostali: Aldona Iwaniuk (SP nr 22), Marek Knapczyk (SP nr 3), Beata Kozieńska (ZS nr 2) i Elżbieta Pękała (I LO). Wreszcie nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty przyznano w tym roku: Monice Kniaziuk (P nr 14), Joannie Botor (II LO), Bernadetcie Najdzińskiej-Skupnik (ZS nr 1), Barbarze Smolorz (ZS-P nr 2) i Marii Sobczyk (SP nr 5).
Uroczystość rozpoczął koncert Big Bandu Zespołu Szkół Muzycznych pod dyrekcją Jacka Dobrzańskiego, zaś zakończył występ kwartetu smyczkowego z ZS nr 1 i zespołu wokalno-instrumentalnego „Tutti” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków.
Foto: WW