Plebiscyt Tyskie Laury Sportowe 2016

0
16

To już 8. edycja Plebiscytu Tyskie Laury Sportowe, w którym kibice wybierają najpopularniejszych tyskich sportowców. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a patronuje mu redakcja Twoich Tychów. Obecna edycja rozpoczęła się 15 listopada i potrwa do 2 lutego 2017 r.
W tym roku zmieniony został regulamin i wyłanianie laureatów przebiegać będzie w dwóch etapach. Nie zmieniło się tylko jedno – głos decydujący będą mieli nasi Czytelnicy i Internauci.
W tym roku nie będzie naszej listy kandydatów. Ułożą ją sami biorący udział w plebiscycie i taki właśnie jest cel pierwszego etapu – każdy uczestnik może zgłosić sportowca, który jego zdaniem w 2016 roku osiągnął wybitne wyniki sportowe i zasługuje na nominację. Kandydatów zgłaszamy – jak do tej pory – w dwóch kategoriach: „seniorzy” i „młodzieżowcy”. Pod pojęciem „senior” należy rozumieć sportowca, który w 2016 roku osiągnął wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach seniorskich, natomiast pod pojęciem „młodzieżowiec” – sportowca, który w 2016 roku osiągnął wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach młodzieżowych lub seniorskich. W przypadku, kiedy sportowiec osiągnął wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach seniorskich, ale wciąż mógł startować w rozgrywkach młodzieżowych, uważa się go za „młodzieżowca”.
Każdy zgłaszający może podać maksymalnie po 5 sportowców w każdej kategorii, a zgłaszać można sportowców, którzy urodzili bądź wychowali się w Tychach lub są wychowankami tyskiego klubu sportowego lub w 2016 roku reprezentowali barwy klubu mającego swoją siedzibę na terenie miasta Tychy.
Zgłoszenia przyjmować będziemy elektronicznie, na adres e-mail: plebiscyt@twojetychy.pl do 30 listopada. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko sportowca oraz dyscyplinę.
Po zakończeniu pierwszego etapu, spośród nadesłanych przez uczestników zgłoszeń, wyboru po 10 sportowców w każdej kategorii dokona Kapituła Plebiscytu. W skład Kapituły Plebiscytu wejdzie pięć osób: po jednym przedstawicielu MOSiR, tygodnika Twoje Tychy, Rady Sportu Miasta Tychy, tyskiego środowiska trenerskiego oraz tyskiego środowiska biznesowego. Nominacje otrzyma zatem 20 sportowców i wezmą oni udział w drugim etapie plebiscytowej zabawy. Lista nominowanych sportowców będzie publikowana na łamach tygodnika Twoje Tychy oraz na stronach tychy.pl i www.mosir.tychy.pl.
W drugim etapie plebiscytu każdy Uczestnik może oddać swój głos tylko na jednego sportowca wśród nominowanych „seniorów” oraz jednego sportowca wśród nominowanych „młodzieżowców”.
Uwaga! Oddawanie głosów odbywa się za pośrednictwem kuponów, które będą publikowane na łamach Twoich Tychów od 13 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. i które należy dostarczyć (listownie lub osobiście) na adres: Tygodnik Twoje Tychy, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, z dopiskiem „Plebiscyt na Najpopularniejszego Tyskiego Sportowca Roku 2016”, w terminie do 2 lutego 2017 r. Zgłoszenia będzie można dokonać również za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie tychy.pl od 13.12.2016 – 31.01.2017 r. (wypełnienie i odesłanie zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie tychy.pl musi zostać poprzedzone założeniem konta użytkownika portalu).
W drugim etapie uczestnik może oddać swój głos tylko i wyłącznie na sportowców, którzy zostaną wybrani przez Kapitułę Plebiscytu i znajdą się na liście nominowanych sportowców. Głos oddany na sportowca spoza listy nominowanych będzie traktowany jako nieważny.
I ważna uwaga – jeden uczestnik może wypełnić i przysłać po jednym zgłoszeniu w każdym z dwóch etapów plebiscytu.

SPONSOR GŁÓWNY NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW

logo_aga_duze

Jak co roku, wśród wszystkich uczestników plebiscytu zostaną rozlosowane nagrody. Aby zgłoszenie było prawidłowe, powinno oprócz wybranych sportowców, zawierać imię i nazwisko uczestnika plebiscytu, dokładny adres zamieszkania (ulica wraz z numerem domu/mieszkania oraz miejscowość), numer telefonu kontaktowego, a w przypadku oddania głosu na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie tychy.pl – obligatoryjnie adres e-mail. Tylko kompletnie wypełnione zgłoszenia tzn. spełniające wszystkie powyższe warunki będą brały udział w losowaniu nagród.
A zatem zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatów. Na pewni ich nie zabraknie, bowiem nasi sportowcy – zarówno seniorzy, jak i młodzieżowcy – odnieśli w mijającym roku sporo sukcesów.
***
Oto laureaci 7 dotychczasowych edycji Plebiscytu Tyskie Laury Sportowe:
2009 – Witold Bańka – wśród seniorów i Marcin Ławreszuk (obaj lekka atletyka);
2010 – Arkadiusz Sobecki (hokej) i Marcin Żołna (kajakarstwo);
2011 – Marcin Held (MMA), Dominik Wolański (kajakarstwo);
2012 – Karolina Naja i Paulina Noga (obie kajakarstwo);
2013 – Adam Bagiński (hokej) i Dawid Dziedzic (pływanie);
2014 – Matusz Błazik (futbol amerykański) i Dawid Dziedzic (pływanie);
2015 – Adam Bagiński (hokej) i Jan Krzyżek (hokej).

SPONSOR GŁÓWNY NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW
logo_aga_duze