Radni o radzie

0
27

Bieżąca kadencja Rady Miejskiej dobiega końca. Dziś o godzinie 13. w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się ostatnie spotkanie Rady w obecnym składzie. Czas więc na podsumowanie jej pracy. I nikt tego lepiej nie zrobi, niż przewodniczący klubów radnych.
Cztery lata służby
Zygmunt Marczuk – przewodniczący Klubu Andrzeja Dziuby: Klub Andrzeja Dziuby był największym klubem w Radzie Miasta. Z natury rzeczy byliśmy nastawieni na realizację zadań programowych naszego lidera, prezydenta Andrzeja Dziuby. Jednocześnie staraliśmy się wspólnie popierać wszelkie inicjatywy służące np. poporawie bezpieczeństwa w naszym mieście, wprowadzaliśmy budżet partycypacyjny. Ponieważ nie jesteśmy Klubem o charakterze politycznym, w zupełności mogliśmy się skoncentrować na realizacji zadań, bez wsłuchiwania się w głosy płynące z centrali politycznej.
Jednocześnie przez całą kadencję, wykazywaliśmy chęc do współpracy, popieraliśmy pomysły, które dobrze przysłużyły się naszemu miastu.
Serdecznie dziękuję kolegom i koleżankom z Klubu za cztery lata wspólnej służby.
Forum poglądów
Barbara Konieczna – Przewodnicząca Klubu Barbary Koniecznej: Najlepiej naszą pracę ocenią mieszkańcy – wyborcy. Uważam, że nie jest sztuką tworzenie interpelacji i wniosków, które nie mają przełożenia na konkretne działanie. Moje interpelacje i wnioski zostały w większości przypadków zrealizowane. W Klubie Radnych Barbary Koniecznej są ludzie samodzielnie myślący, którzy posiadają przede wszystkim odpowiednią wiedzę do pracy w samorządzie.
Porażką Rady było to, że nie była moderatorem dyskusji w sprawie przejęcia przez miasto Szpitala Wojewódzkiego. Dobrze się stało, że Rada nie uległa naciskom niektórych radnych na przejęcie szpitala zbyt pochopnie, to znaczy bezszczegółowej inwentaryzacji. To jest też poważne obciążenie budżetu miasta kosztem odciążenia budżetu województwa śląskiego i to trzeba uświadomić mieszkańcom. Sukcesem jest przebudowa DK1, czy zmodernizowany ośrodek w Paprocanach, który cieszy się dużym zainteresowaniem.
Rada Miasta, jako organ stanowiący powinna być miejscem konstruktywnego sporu, prezentacji różnych poglądów, powinna odczytywać nastroje społeczne, być największym forum do prezentacji opinii, wniosków, projektów. Dlatego powołałam Komitet Wyborczy Wyborców Barbary Koniecznej, aby połączyć siły w przyszłej Radzie, bo takie działania przynoszą owoce, to oznacza rozwój miasta i szanse na lepsze, bardziej przyjazne miasto.
Ważna jest współpraca
Klaudiusz Slezak – Przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej: VI kadencja samorządu w Tychach, charakteryzowała się wieloma momentami krytycznymi, wpływającymi na wizerunek Rady Miasta. Skład osobowy prawie wszystkich klubów uległ zmianie. Radni zmieniali barwy klubowe, kluby upadały, a na ich miejsce powstawały nowe. Na tle tych personalnych roszad, Klub Platformy Obywatelskiej pozostał jednym stabilnym klubem, który pracował w niezmienionym składzie.
Radni Klubu PO zawsze prezentowali wspólne stanowisko we wszystkich ważnych sprawach, dotyczących gminy. Zawsze kierowaliśmy się dobrem mieszkańców, a nie doraźnymi partyjnymi czy prywatnymi interesami. Dlatego też, mimo braku współpracy z Klubem Andrzeja Dziuby, radni PO nigdy nie byli postrzegani jako opozycja w Radzie Miasta.
Było też wiele jasnych momentów w życiu Rady Miasta. Wielu radnych pracuje dobrze na rzecz mieszkańców. Wspomnę tutaj tylko Marcina Rogalę, Urszulę Paździorek-Pawlik, którą często spotykam w urzędzie miasta, załatwiajacą sprawy mieszkańców, Ryszarda Cichego – sekretarz Komisji Rewizyjnej, „odblaskowe radne’’ Lidię Gajdas i Karolinę Chemicz, Krzysztofa Woźniaka czy Józefa Twardzika.
Ważna jest współpraca, a ta polega na spotkaniach i rozmowach oraz pozytywnym myśleniu i działaniu na rzecz Tychów jako naszym wspólnym dziedzictwie.
Budżet obywatelski
Andrzej Kściuczyk – Przewodniczący Klubu Prawo i Sprawiedliwość: Klub Prawa i Sprawiedliwości wspierał w minionej kadencji inicjatywy dążące do poprawy życia mieszkańców. Wspomnieć tutaj muszę o poparciu posłów PiS, radnych sejmiku oraz naszego klubu w sprawie przejęcia przez tyski samorząd udziałów w spółce Megrez zarządzającej dawnym szpitalem wojewódzkim w Tychach. Zauważamy też potrzebę utworzenia w nim oddziału pediatrycznego.
Do sukcesów zaliczyłbym utworzenie budżetu obywatelskiego w którym mieszkańcy decydować będą o wykorzystaniu części pieniędzy.
Nowego spojrzenia, rozwiązań, wymaga na przykład zagospodarowanie świeżo wyremontowanego Pasażu Kultury Andromeda. Jako radni powinniśmy zwracać uwagę, jak wykorzystywane są miejskie inwestycje.
Życzyłbym sobie lepszej współpracy pomiędzy radnymi. Czasami mieszkańcy postrzegają naszą pracę poprzez pryzmat samych tylko głosowań. A to już jest proces finalny.
Korzystając z okazji, chciałem podziękować koleżankom i kolegom radnym za współpracę. Czytelników zachęcam do uczestnictwa w wyborach samorządowych.