Zwolnienia FIAT: Pierwsze spotkania i oferty

0
6

W Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych, rozpoczęły się spotkania informacyjne ze zwalnianymi pracownikami Fiat Auto Poland, organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Na pierwsze spotkanie, 16 stycznia przyszło 30 osób spośród 1.450, którzy stracą pracę.
Jak stwierdziła dyrektor PUP Krystyna Ptak, choć Ministerstwo Pracy nie zaakceptowało przygotowanego przez tyskich samorządowców i różne instytucje specjalnego programu dla osób zwalnianych z Fiata i jego kooperantów, podjęto działania, by otrzymali oni możliwie szeroką pomoc. PUP dysponuje obecnie kwotą 7 mln zł na wsparcie dla osób bezrobotnych, ponadto złożył wnioski o dodatkowe 5 mln zł z rezerwy funduszu pracy.
– Mam nadzieję, że już na starcie, w styczniu, będziemy dysponować kwotą 12 mln zł  – powiedziała. – Przeznaczone zostaną m.in. na refundację wynagrodzeń dla tych pracodawców, którzy zdecydują się zatrudnienie byłych pracowników Fiata, wyposażenie miejsc pracy, środki dla osób, które chcę założyć działność gospodarczą, na szkolenia, przekwalifikowanie, itd.  Środków nie powinno zabraknąć, bo sięgać będziemy również po inne żródła finansowe.
Pracownicy PUP poinformowali, że mają ok. 40 ofert pracy na rynku lokalnym krajowym i zagranicznym. Firma koreańsko-niemiecka, produkująca podzespoły do telewizorów i motoryzacji, chce zatrudnić ok. 70 osób do produkcji, inspektorów jakości, operatorów wtryskarki i znających język angielski specjalistów średniego szczebla zarządzania. Firma znajduje się jednak w Strzlecach Opolskich tj. ok. 80 km od Tychów. Inne firmy poszukują pracowników, m.in.  w zawodach blacharz, lakiernik, elektryk, kierowca, a siemianowicka firma – monterów sieci przemysłowych (organizuje szkolenie), szaf serwerowych. Jeśli chodzi o oferty zagraniczne, są z braży budowlanej oraz m.in. opieka osobami straszymi.
Na spotkaniu obecni byli także pracownicy ZUS, którzy informowali o sprawach związanych ze świadczeniami emerytalnymi oraz przedstawiciele Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Przedstawili oni ofertę szkoleniową , ze szczególnym uwzględnieniem przewidzianego do realizacji od 1 lutego br. projektu „Nowy start”. Z projektu tego skorzystać będą mogli pracownicy zakładów przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne będący w okresie wypowiedzenia mieszkający i/lub pracujący w woj. śląskim.
Kierunki szkoleń przedstawiane przez przedstawicieli ZDZ Katowice obejmowały m.in. branżę budowlaną, informatyczną, energetyczną, będąc zgodne ze wskazanymi przez przedstawicieli PUP jako pożądane przez pracodawców.
Kolejne spotkania: 17 stycznia, o godz. 9 i 17.