Miasto Szykuje się nocna prohibicja?

Opublikowano 15 maja, 2018 | przez Leszek Sobieraj

0

Szykuje się nocna prohibicja?

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dała samorządom więcej kompetencji w podejmowaniu działań ograniczających dostęp do alkoholu. Obecnie w miastach i gminach przygotowywane są uchwały dostosowujące miejscowe przepisy do obowiązującej ustawy.

REKLAMA

Radni z Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia, przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, KM Policji, Straży Miejskiej oraz pracownicy UM wzięli udział w posiedzeniu roboczym przed przygotowaniem projektu uchwały. Przede wszystkim nowe przepisy nakładają na gminy obowiązek ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz usytuowanie miejsc sprzedaży i podawania napojów.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaproponowała znaczne ograniczenie liczby zezwoleń. Dla napojów do 4,5 proc. oraz piwa – 150 pozwoleń w detalu i 120 gastronomii, 4,5 proc. – 18. proc. – odpowiednio: 200 i 100, powyżej 18 proc. – 120 i 100. Uczestnicy spotkania opowiedzieli się, by przygotować projekt uchwały w oparciu o dotychczasową liczbę zezwoleń, czyli napoje do 4,5 procent i piwo – 238 detal i 149 – gastronomia, 4,5 proc. – 18. proc – odpowiednio 212 i 97, powyżej 18 proc – 206 i 103. Motywowano to tym, że liczbę zezwoleń radni mogą zmienić w każdej chwili, a z uwagi na wprowadzenie kolejnych zapisów – odległości do miejsc chronionych i sprzedaży w nocy – liczba punktów oferujących napoje alkoholowe może automatycznie zmaleć i zbliżyć się do zaproponowanych przez Komisję.

Dodajmy, iż pozwolenia na prowadzenie sprzedaży alkoholu są wydawana na czas określony, a nowe ustalenia będą obowiązywały przy odnawianiu koncesji.

Komisja zaproponowała, by zwiększyć odległość punktów sprzedających alkohol od obiektów chronionych np. szkół, przedszkoli, kościołów z 50 m do 100 m i uczestnicy spotkania zaakceptowali tę zmianę. Pozostawiono zapis, iż odległość ta liczona jest „najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych”.

Zaproponowano wprowadzenie zakazu sprzedaży detalicznej alkoholu między godzina 22 a 6, a dotyczył on będzie także stacji benzynowych.

W myśl ustawy, samorządy mogą wyznaczyć miejsca, w których można pić alkohol. Postanowiono, by takich stref nie wyznaczać, z wyjątkiem ewentualnych jednorazowych zgód w miejscach, gdzie odbywać się będą imprezy na imprezy masowe, czyli tak, jak było do tej pory.

Teraz przygotowany zostanie projekt uchwały, który trafi na posiedzenie komisji, a potem na sesję Rady Miasta.

Podziel się informacją!Back to Top ↑