Budżet partycypacyjny: głosujemy!

0
5

Ruszyło głosowanie, w którym mieszkańcy miasta wybiorą projekty, jakie zostaną zrealizowane w 2018 roku w ramach tyskiego budżetu partycypacyjnego. Potrwa ono 15 dni: od 8 do 22 września. Głosy  można oddawać bezpośrednio w punktach konsultacyjnych, korespondencyjnie lub przez internet.
W tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego mieszkańcy Tychów złożyli 170 wniosków. Po ich weryfikacji i serii spotkań z autorami, ostatecznie na listę do głosowania trafiło 106 projektów. Teraz mieszkańcy 24 okręgów wybiorą na które z nich zostaną wydane przypadające na ich okręg kwoty. Łączna kwota dla całego miasta to 5 mln zł.
Lista projektów, na które można głosować jest dostępna na stronie razemtychy.pl. Warto zapoznać się z nimi i zagłosować, ponieważ te okręgi, w których frekwencja w głosowaniu będzie najwyższa, mogą liczyć na bonus w postaci dodatkowych środków (niewykorzystanych w innych okręgach konsultacyjnych). W zeszłej edycji budżetu partycypacyjnego, dzięki licznemu udziałowi mieszkańców w głosowaniu, środki na realizację dodatkowych zadań otrzymały okręgi Osiedle B oraz Cielmice i Osiedle Ogrodnik.
Głos można oddać poprzez formularz elektroniczny na stronie razemtychy.pl lub bezpośrednio, na kartach do głosowania dostępnych w punktach konsultacyjnych. Wypełnione karty do głosowania można też przesyłać pocztą na adresy punktów konsultacyjnych.
Głosowanie osobiste i korespondencyjne odbywa się w dniach: 8 września, 11-15 września i 18-22 września przez złożenie wypełnionego formularza w:

  • Punkcie Konsultacyjnym danego Okręgu Konsultacyjnego,
  • Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49,
  • Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Barona 30 pok. 209,
  • Punkcie Konsultacyjnym uruchomionym na czas głosowania w Wydziale Komunikacji przy ul. Budowlanych 59.

W punktach konsultacyjnych znajdują się tam także specjalne urny oznakowane logo budżetu partycypacyjnego, do których można wrzucać wypełnione karty.
Głosowanie internetowe rozpoczęło się 8 września o godz. 0.00 i trwa do 22 września do godz. 23.59. Elektroniczny formularz do głosowania jest dostępny na stronie razemtychy.
Głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy, które ukończyły 16 lat (najpóźniej w ostatnim dniu głosowania, tj. 22 września 2017 r.). Osoby nie posiadające numeru PESEL, a zamieszkałe w Tychach (posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy) mogą głosować jedynie osobiście lub korespondencyjnie.
Wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy.
Wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem.
Każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty.
Głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty (można przyznać wszystkie punkty jednemu projektowi lub podzielić je pomiędzy kilka).
Zrealizowane zostaną te projekty, które uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania przewidzianej dla okręgu puli środków.
Foto: ARC