Promocja UE WSPIERA INWESTYCJE PEC

Opublikowano 9 sierpnia, 2017 | przez administrator

0

UE WSPIERA INWESTYCJE PEC

W czwartek, 31 lipca 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach miało miejsce podpisanie trzech kolejnych umów o dofinansowanie inwestycji, realizowanych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach, w ramach Poddziałania 1.7.2 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. W imieniu spółki umowy podpisali Andrzej Skowroński – Prezes Zarządu oraz Jan Suchy – Wiceprezes Zarządu.

Złożone w grudniu 2016 r. w trybie naboru pozakonkursowego wnioski o dofinansowanie projektów pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach”, „Likwidacja grupowego węzła cieplnego B-2, B-1 i T-1 w Tychach” oraz „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych w Łaziskach Górnych” przeszły pomyślnie wymaganą w regulaminie ocenę projektu w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne I stopnia oraz merytoryczne II stopnia. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pełniący obowiązki Instytucji Wdrażającej otrzymał 23 czerwca 2017 r. z Ministerstwa Energii dokument zatwierdzający wyniki pozytywnej oceny wniosków tyskiego PEC i tym samym wyrażający zgodę na zawarcie umów o dofinansowanie.

Głównym celem tych projektów jest poprawa efektywności cieplnej sieci ciepłowniczych, a co za tym idzie ograniczenie strat na przesyle ciepła i w węzłach cieplnych oraz poprawa jakości infrastruktury ciepłowniczej w Tychach i Łaziskach Górnych. Realizacja projektów ma również na celu poprawę ochrony środowiska i jakości powietrza w obu miastach, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz lepsze samopoczucie i zdrowotność mieszkańców.

Łączna kwota dofinansowania z Poddziałania 1.7.2 POIiŚ 2014-2020, dla których PEC zawarło umowy, wynosi: 22.307.205,00 PLN.

***

Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach
Koszt całkowity projektu: 16 931 085,30 PLN
Kwota dofinansowania: 5 622 490,00 PLN.
Termin realizacji projektu: 11.04.2016 r. – 28.02.2023 r.
Efekt rzeczowy: zmodernizowanie 7,73 km sieci ciepłowniczych
Efekt ekologiczny: zmniejszenie zużycia energii końcowej o 8 229,59 GJ/rok; roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 921,72 MG CO2

***

Likwidacja grupowego węzła cieplnego „B-2”, „B-1” i „T-1” w Tychach
Koszt całkowity projektu: 14 244 949,80 PLN
Kwota dofinansowania: 6 093 900,00 PLN
Termin realizacji projektu: 14.06.2016 r. – 28.02.2022 r.
Efekt rzeczowy: zmodernizowanie 4,78 km sieci ciepłowniczych; liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych: 81 szt.
Efekt ekologiczny: zmniejszenie zużycia energii końcowej o 7 135,70 GJ/rok; roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 799,20 MG CO2

***

Likwidacja grupowych węzłów cieplnych w Łaziskach Górnych
Koszt całkowity projektu: 4 914 883,20 PLN
Kwota dofinansowania: 2 190 815,00 PLN
Termin realizacji projektu: 23.12.2015 r. – 28.02.2023 r.
Efekt rzeczowy: zmodernizowanie 1,65 km sieci ciepłowniczych; liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych: 29 szt.
Efekt ekologiczny: zmniejszenie zużycia energii końcowej o 2 31,78 GJ/rok; roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 287,32 MG CO2

***

Zdjęcie główne: W ceremonii podpisania umowy na dofinansowanie kolejnych inwestycji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tychach wzięli udział (od lewej): Stanisław Gmitruk, dyrektor Funduszy Europejskich w WFOŚiGW, prezesi Funduszu i PEC – Andrzej Pilot i Andrzej Skowroński oraz wiceprezes tyskiego przedsiębiorstwa Jan Suchy. Archiwum PEC.
Zdjęcia w galerii: Tyskie PEC jest w trakcie realizacji innego projektu unijnego – „Likwidacja grupowego węzła cieplnego B-3 w Tychach”. Zdjęcia wykonano na placu budowy na osiedlu C, w okolicach Szpitala Miejskiego.

Podziel się informacją!Back to Top ↑