Miasto TT: Dekomunizacja powstańca

Opublikowano 11 lipca, 2017 | przez Wojciech Wieczorek

0

TT: Dekomunizacja powstańca

We wrześniu ub. roku weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nakazująca samorządom dokonanie w ciągu roku (do 2 września 2017r.) zmian m.in. w nazewnictwie ulic i placów. Jak się dowiedzieliśmy, Instytut Pamięci Narodowej zakwestionował w Tychach i wytypował do zmiany dwie nazwy, nad dwoma kolejnymi jeszcze się zastanawia.

REKLAMA

Zajmujący się realizacją ustawowych postanowień Wydział Geodezji UM kilka miesięcy temu wysłał do IPN wykaz wszystkich nazw ulic, placów i parków w Tychach do weryfikacji. Oficjalnej odpowiedzi jeszcze nie ma, ale urzędnicy poinformowani zostali przez Instytut telefonicznie, iż na pewno trzeba będzie przed 2 września zmienić nazwę placu gen. Jerzego Ziętka i ul. Walentego Kubicy. Nie ma natomiast jeszcze rozstrzygniętej kwestii dwóch patronów, nad którymi zastanawiają się w IPN – Jana Brzozy i… Jana Barona.

O ile przy Walentym Kubicy (działaczu partyjnym z Kosztów, sekretarzu KW PZPR w Katowicach, a w latach 60. pośle) wątpliwości wielkich nie ma, o tyle postać Jerzego Ziętka, popularnie nazywanego Jorgiem, nie jest już tak jednoznaczna, zwłaszcza wśród rodowitych Ślązaków. Owszem, był działaczem PZPR i wojewodą w latach PRL, ale z drugiej strony trudno podważyć jego zasługi dla regionu (budowa Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku i Spodka, stworzenie uzdrowiska w Ustroniu, centrum rehabilitacyjnego w Reptach itd.). Trudno też pominąć fakt powołania przezeń komisji, która podjęła działania w sprawie powrotu po wojnie górników, przymusowo wywiezionych do Związku Radzieckiego.

Można też uznać za wrogą działalność Jana Brzozy (1900-1971), pochodzącego ze Lwowa pisarza i działacza. Mógł bowiem ów patron znajdującej się pomiędzy Stadionem Miejskim a Potokiem Tyskim uliczki tworzyć powieści i opowiadania gloryfikujące system komunistyczny. Ale dlaczego IPN zastanawia się nad ul. Jana Barona?

Według wydanego w 1994 roku „Słownika biograficznego Ziemi Pszczyńskiej” pod redakcja Alojzego Lyski, urodzony w 1896 roku w Tychach Jan Baron był działaczem narodowym i społecznym, jednym z pierwszych tyszan, który wstąpił w szeregi Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnikiem wszystkich trzech powstań śląskich, rannym w maju 1921 roku w krwawym boju pod Strzebniowem. W 1924 organizował Związek Powstańców Śląskich, działał w tyskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Tuż przed wojną zorganizował batalion obrony powstańczej, którym dowodził; potem do wyzwolenia ukrywał się przed Niemcami, a po wojnie – przed NKWD, które pod zarzutem przynależności do AK chciało go wywieźć na Syberię. W 1945 został tyskim radnym Gminnej Rady Narodowej, w której reprezentował miejscową organizację kombatancką, a cztery lata później rozpoczął aktywną działalność w ZBoWiD. Za działalność narodową i społeczną Jan Baron został odznaczony m.in. medalem „Polska swym Obrońcom”, Śląskim Krzyżem Powstańczym oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Podziel się informacją!Back to Top ↑