Miasto Fiat Auto Poland: Związki porozumiały się z dyrekcją (aktualizacja)

Opublikowano 20 grudnia, 2012 | przez Leszek Sobieraj

Fiat Auto Poland: Związki porozumiały się z dyrekcją (aktualizacja)

Dzisiaj zakładowa Solidarność, jako ostatni z siedmiu związków zawodowych działających w Fiat Auto Poland, podpisała dzisiaj porozumienie z dyrekcją w sprawie zasad zwolnień grupowych w tyskiej fabryce. Kierownictwo zakładu planuje zwolnić 1.450 pracowników.

REKLAMA

- Złożyliśmy do porozumienia zdanie odrębne, bo próżni się ono od tego, co proponowaliśmy – powiedziała Wanda Stróżyk, przewodnicząca Solidarności. – Postulowaliśmy tylko  dobrowolne odejścia, bez możliwości zwalniania pracowników przez pracodawcę, bo jeśli pracodawca sam będzie zwalniał, w grę wchodzą tylko kwoty ustawowe. Domagaliśmy się zapisu, by w przypadku zwalniania pracowników przez pracodawcę, także były odprawy. Ponadto nie chcieliśmy się zgodzić, by przy ustalaniu listy 1450 osób do zwolnienia, brana była pod uwagę tylko ocena pracy, bo czasami jest ona nieobiektywna. W porozumieniu jest zapisane, że będzie komisja odwoławcza, która będzie rozpatrywała indywidualne przypadki, jest też zapis o możliwości składania aneksów ze zmianami do porozumienia.

Pracownicy, którzy rozwiążą umowę o pracę za porozumieniem stron do końca stycznia przyszłego roku, otrzymają odprawy w wysokości od 9 do 18 miesięcznych pensji. Najniższa odprawa 9-miesięczna przysługuje pracownikom do 5 lat pracy, 5-10 lat pracy – 10 odpraw, itd. Przedział jest co 5 lat. 35 lat pracy – 17 miesięcznych pensji, powyżej 40 lat pracy – 18 miesięcznych pensji.

(poprzenio w portalu)

Dziś odbyła się kolejna runda negocjacji pomiędzy związkami zawodowymi a dyrekcją Fiat Auto Poland. W czasie rozmów udało się ograniczyć liczbę osób zwalnianych o 50, do 1450 pracowników. Jak nas poinformowali związkowcy, część związków podpisało porozumienie, zakładowa Solidarność nie, bo chce skonsultować jeszcze zapisy porozumienia.

- Po raz pierwszy przedstawiono nam  projekt porozumienia, w którym pojawiło się stwierdzenie, iż dla zwalnianych pracowników proponuje się kodeksowe odprawy chyba, że ktoś się zwolni za porozumieniem stron. Wówczas zaproponowano – w zależności od stażu pracy – od 9 do 18-miesięcznych pensji. Dziwię się, że sześć związków od razu podpisało porozumienie. My nie podpisaliśmy, bo musimy poinformować pracowników i skonsultować projekt porozumienia. Zresztą ustalenia były takie, że w środę są konsultacje, a podpisanie ma być w czwartek.

- Wydamy komunikat, kiedy wszystkich związki podpiszą porozumienie, albo 27 grudnia, kiedy minie termin 20 dni na porozumienie - powiedział Bogusław Cieślar, rzecznik FAP. - Ustawodawca ustalił, że w tym przypadku nie działają zasady demokracji i nie jest tak, że liczy się wola większości. Porozumienie muszą podpisać wszyscy.

Rzecznik nie chciał się wypowiadać na temat propozycji, jakie przedstawiła dyrekcja podczas dzisiejszych negocjacji.

 (poprzednio w portalu)

Na dziś we Fiat Auto Poland zapowiedziano kolejna turę negocjacji związków zawodowych z dyrekcją, podczas których pracodawca ma przedstawić szczegóły dotyczące liczby zwalnianych osób i zasady na jakich zwolnienia będą się odbywały.

Także dzisiaj, w ramach powołanego przez prezydenta Andrzeja Dziubę zespołu, do ministerstwa pracy i polityki społecznej pojechały wiceprezydent Daria Szczepańska i Katarzyna Ptak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Przedstawią przygotowany program pomocy dla osób zwalnianych z Fiat Auto Poland oraz firm kooperujących i zwrócą się o jego dofinansowanie. Program przewiduje m.in. zatrudnienie zwalnianych osób przez określony czas, ale także wsparcie finansowe w przypadku uruchomienie własnego biznesu. W programie znalazł się także zapis o pomocy doradcy zawodowego, szkoleniach i przekwalifikowaniu pod kątem wymagań ewentualnych nowych pracodawcy. Planuje się również utworzenie Lokalnego Centrum Informacji i Analiz Rynku Pracy, w którym – dzięki współpracy samorządu, PUP, Tyskiej Podstrefy KSSE, OIPH i innych instytucji i organizacji – na bieżąco byłaby dokonywana analiza runku pracy i które proponowałoby rozwiązania dotyczące problemów zatrudnienia.

Na wczorajszej sesji Rady Miasta, z inicjatywy klubu Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną, radni przyjęli apel do władz koncernu Fiat w Turynie, w którym czytamy:

„Samorząd Miasta Tychy wyraża swoje zaniepokojenie w sprawie planowanych zwolnień grupowych w fabryce Fiat Auto Poland w Tychach. Zapowiadane zaprzestanie produkcji modelu Panda Classic doprowadzi do znacznego spadku zatrudnienia zarówno w zakładzie w Tychach, jaki i w szeregu zakładów kooperujących. (…) Apelujemy do Państwa o to, aby przy podejmowaniu strategicznych decyzji gospodarczych oraz opracowaniu długofalowych programów rozwoju firmy, mieli Państwo na uwadze szczególną pozycję, jaką wśród zakładów Fiata odgrywa fabryka w Tychach. Zakład ten wyposażony jest w nowoczesny sprzęt, a nadto zatrudnia wykwalifikowaną kadrę gwarantującą należytą oraz oczekiwaną przez klientów jakość produkcji. (…)

Rynkowy sukces samochodu Panda Classic, to w dużej mierze sukces pracowników Fiat Auto Poland – załoga zakładu udowodniła tym samym, że jest w stanie produkować bardzo dobre samochody i osiągać najwyższe wskaźniki w zakresie jakości produkcji.

Apelujemy o uwzględnienie tych faktów – które jednoznacznie wskazują na atuty Tychów – przy wyborze miejsca ulokowania produkcji nowego modelu samochodu Państwa koncernu, o ile zapadnie decyzja o jego powstaniu”.

Apel poparła śląsko-dąbrowska Solidarność, w imieniu której list przewodniczącego Dominika Kolorza odczytał na sesji Mateusz Gruźla.

Podziel się informacją!

Tags: , ,Dodaj komentarz

Back to Top ↑